Nordviken Øvre

Byggherre:

Martodden Utbygging AS

Backe Prosjekts eierandel:

36%

Samarbeidspartner:

Syndikat NRP

Arkitekt:

HRTB Arkitekter AS

Totalentrepenør:

Martin M Bakken

Prosjektleder:

Harald Holtet

En ny bydel på Hamar

På Nordviken rett utenfor Hamar sentrum utvikles en ny bydel på Hamar med både leiligheter og småhusbebyggelse. Totalt er det planlagt ca. 200 boliger i forskjellige størrelser tilpasset ulike aldersgrupper og familiesituasjoner. Området har umiddelbar nærhet til Mjøsa, Hedmarksmuseet og Domkirkeodden med ideelle solforhold i et svakt skrånende terreng orientert mot sydvest.

Til nå er to rekkehusfelt og fire leilighetsblokker ferdigstilt og overlevert på Nordviken til svært fornøyde boligkjøpere.