Nordviken

Byggherre:

Martodden Utbygging KS

Backe Prosjekts eierandel:

36%

Samarbeidspartner:

Syndikat NRP

Arkitekt:

HRTB Arkitekter AS

Totalentreprenører:

Martin M Bakken

Nordbolig AS

Ferdigstilt:

2017

Prosjektleder:

Harald Holtet

En ny bydel på Hamar

På Nordviken rett utenfor Hamar sentrum utvikles en ny bydel på Hamar med både leiligheter og småhusbebyggelse. Totalt er det planlagt ca. 200 boliger i forskjellige størrelser tilpasset ulike aldersgrupper og familiesituasjoner. Området har umiddelbar nærhet til Mjøsa, Hedmarksmuseet og Domkirkeodden med ideelle solforhold i et svakt skrånende terreng orientert mot sydvest.

Til nå er to rekkehusfelt og fire leilighetsblokker ferdigstilt og overlevert på Nordviken til svært fornøyde boligkjøpere. 

Årets boligleverandør 2017

Nordviken har over flere år vært blant prosjektene med de mest fornøyde kundene. I 2017 vant vi prisen på ny, og Nordviken var en viktig bidragsyter til at Backe Prosjekt vant prisen som "Årets boligleverandør" samme år.