Huitfeldts gate 15

Byggherre:

Huitfeldtsgate 15 AS

Backe Prosjekts eierandel:

45%

Samarbeidspartner:

Huitfeldts gate 15 AS

Totalentrepenør:

Backe Stor-Oslo

Ferdigstilt:

2017

Prosjektleder:

Jørn Ourom/Ingvild Rysstad Slommerud

Et annerledes prosjekt

I Huitfeldts gate 15 på Vika i Oslo har Backe Prosjekt AS sammen med vår samarbeidspartner Bjørn Smith-Simonsen, totalentreprenør Backe Stor-Oslo og Jensen & Skodvin Arkitektkontor utviklet og bygget et helt nytt signalbygg. Bygget erstatter den gamle Forlagsgården fra 1888, som på grunn av omfattende setningsskader ble tillatt revet i 2013.

Det ble stilt store krav til byggets utforming og arkitektur. Fasaden mot Huitfeldts gate skulle ha en variasjon i dimensjonering og materialbruk. Huitfeldts gate 15 har en nyutviklet fasade bestående av fasadeelementer i furu limtre, der utsiden av fasaden er 100 % kjerneved (malmfuru). Fasaden er produsert av Ringsaker vegg- og takelementer. Arkitekt Børre Skodvin sier følgende om kravene til byggets fasade, "Den gamle murgården var et kjært kjennemerke i nabolaget og sto på byantikvarens gule liste. Derfor var alle svært opptatt av at den nye bygningen måtte få en fasade med tilsvarende høy kvalitet. Den prefabrikerte elementfasaden i tre gjenskaper noe av relieffet og variasjonen i den gamle murfasaden." 

Det har vært et utfordrende prosjekt for alle de involverte partene, men resultatet er blitt et unikt prosjekt som vi alle er svært stolte av. 

Solide og holdbare materialer

Også innvendig var det høye krav til valg av materialer. Prosjektleder Jørn Ourom forteller at det skulle vektlegges bruk av solide og holdbare materialer i de 40 leilighetene og byggets fellesarealer. Innvendig er det en utstrakt bruk av treverk - massiv askeparkett, panel av osp og bjørk kryssfinér - i tillegg til synlige betongvegger.